GYMNÁZIUM MNICHOVO HRADIŠTĚ, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 25. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.8 TP
2.8 TP
3.8 TP
4.8 TP VŘŠ
5.8 VŘŠ VŘŠ
7.8 VŘŠ
8.8 VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ
1.A VŘŠ VŘŠ
3.A EXK EXK EXK EXK EXK EXK EXK EXK
4.A VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ VŘŠ
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Flanderková Lenka -
Lehečková Romana -
Mazánek Petr ..
Moldaschlová Jana .. Mk An An - .... .. -
Němcová Jitka -
Rydval Petr - Pc Al - - -
Řehořková Yvona Sy - - - Mz ..
Šákrová Vanda - - .. Pe .. .... -
Umáčený Lukáš .... - .. .. - Sy
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
125 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
126 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
128 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
129 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
210 MP MP MP MP
211 MP MP MP MP MP MP
224 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Alnatour Jana
1 změna ANJ 8.8 (AJ-4)+
3 supl. (Ry abs) ANJ 1.8 (AnB) 222 za odpadlou
3 změna ANJ 6.8 (J13)+ zrušeno
Andrlíková Iva
1 odpadá FYZ 4.8 (skA)
2 odpadá FYZ 3.A
3 spojeno (Mo PedD) FYZ 3.8 (S2) 225
4 spojeno (Mo PedD) FYZ 3.8 (S1) 225
7 odpadá FYZ 4.8 (skB)
8 odpadá FYZ 7.8
Biglová Petra
1 změna EVH 1.A (HudV) 127
2 změna EVH 1.A (HudV) 127
4 změna NEJ 5.8 (J2B)+ 219
5 změna NEJ 6.8 (CJ21)+ 225
Břoušková Zuzana
3 změna NEJ 4.8 (Ne1) 219
5 supl. (Ša abs) OBV 3.8 213 za odpadlou
5 změna LIS 8.8 (Lit)+
6 změna LIS 8.8 (Lit)+
Edrová Věra
1 změna NEJ 3.8 (J22) 221
3 změna NEJ 4.8 (Ne2) 217
4 změna NEJ 1.A (J2C) 222
Flanderková Lenka
1 změna NEJ 3.8 (J21) 222
4 změna DEJ 2.8 223
6 změna DEJ 1.A 123
Kolomazníková Irena
1 změna LAT 7.8 (Lat)+ 225
3 odpadá CEJ 8.8
5 změna SCJ 8.8 (SemČ)+
6 změna SCJ 8.8 (SemČ)+
8 odpadá CEJ 3.A
Kozáková Eva
1 změna EVV 5.8 (Vytv)+ 131
2 změna EVV 5.8 (Vytv)+ 131
4 změna ANJ 7.8 (AjD)+ zrušeno
Mazánek Petr
2 změna DEJ 8.8 (humv)+
3 přesun << DEJ 2.A 123 z 6. hod
5 supl. (Ře abs) ENV 4.8 123 za odpadlou
5 odpadá GEG 3.A
6 přesun >> DEJ 2.A na 3. hod
Moldaschlová Jana
2. les., 1. les., 3. - 4. les., 7. les., 6. les., 5. les., 8. les.Obecný pedagogický dohled
Morkusová Zuzana
2 supl. (Mo PedD) PŘI 1.8 213 za odpadlou
2 odpadá CEJ 3.8
4 změna ZSV 2.A 221
6 změna CEJ 1.8 (Sb) 131
Němcová Jitka
5 změna MAT 1.8 (Sb) 127
Paclt Pavel
1 změna ANJ 8.8 (AJ-3)+
2 supl. (Ry abs) ANJ 4.8 (1b) 123 za odpadlou
3 změna ANJ 6.8 (J11)+ zrušeno
4 změna ANJ 7.8 (AjB)+ zrušeno
7 změna ANJ 5.8 (AnJ1)+
8 změna ANJ 5.8 (AnJ1)+
Palcútová Eva
2 změna ANJ 4.8 (1a) 222
3 změna ANJ 1.8 (AnA) 221
4 změna ANJ 7.8 (AjC)+ zrušeno
6 změna ANJ 3.8 (A2) 217
7 změna ANJ 5.8 (AnJ4)+
8 změna ANJ 5.8 (AnJ4)+
Peldová Jana
4 supl. (Ša abs) RUJ 5.8 (J2D)+ 123 za odpadlou
5 změna SCC 8.8 (Sech)+
6 změna SCC 8.8 (Sech)+
Rolf Tomáš
2 změna MAT 7.8 225
3 navíc FYZ 6.8 131 do úvazku
3 odpadá MAT 3.A
5 změna SCF 8.8 (SemF)+
6 změna SCF 8.8 (SemF)+
Syslová Martina
1 supl. (Ře abs) ZEM 2.8 223 za odpadlou
1 změna ANJ 8.8 (AJ-2)+
2 změna CEJ 2.8 223
3 změna ANJ 6.8 (J14)+ zrušeno
4 navíc CEJ 7.8 217 do úvazku
4 odpadá CEJ 4.A
6 změna CEJ 2.8 (A1) 127
6 spojeno (Um tp) CEJ 2.8 (A2) 127
Ševců Eva
5 změna DU 8.8 (Dum)+
6 změna DU 8.8 (Dum)+
Šrytrová Kateřina
1 změna ANJ 8.8 (AJ-1)+
3 změna ANJ 6.8 (J12)+ zrušeno
4 změna ANJ 7.8 (AjA)+ zrušeno
7 změna ANJ 5.8 (AnJ2)+
8 změna ANJ 5.8 (AnJ2)+
Švermová Kateřina
7 odpadá ANJ 1.A (AnJ3)
8 odpadá ANJ 1.A (AnJ3)
Tomášová Markéta
1 odpadá KFJ 3.A (FrK)
2 změna CEJ 2.A 217
Umáčený Lukáš
1. les.Obecný pedagogický dohled
Zajíc Miloslav
2 změna GEG 8.8 (přiv)+
4 změna MAT 4.8 127
Změny v rozvrzích tříd
1.8
2 PŘI 213 supluje Mk (Mo)
3 ANJ AnA 221 změna Pa
3 ANJ AnB 222 supluje Al (Ry)
5 MAT Sb 127 změna Nm
6 CEJ Sb 131 změna Mk
4. les. Třídnické práce
2.8
1 ZEM 223 supluje Sy (Ře)
2 CEJ 223 změna Sy
4 DEJ 223 změna Fl
6 CEJ A1 127 změna Sy
6 CEJ A2 127 spojí Sy (Um)
3. les. Třídnické práce
3.8
1 NEJ J21 222 změna Fl
1 NEJ J22 221 změna Ed
3 FYZ S2 225 spojí An (Mo)
4 FYZ S1 225 spojí An (Mo)
5 OBV 213 supluje (Ša)
6 ANJ A2 217 změna Pa
2. les. Třídnické práce
4.8
2 ANJ 1a 222 změna Pa
2 ANJ 1b 123 supluje Pc (Ry)
3 NEJ Ne1 219 změna
3 NEJ Ne2 217 změna Ed
4 MAT 127 změna Za
5 ENV 123 supluje Mz (Ře)
7. les. Volno ředitele školy
1. les. Třídnické práce
5.8
1 EVV Vytv 131 změna Kz
2 EVV Vytv 131 změna Kz
4 NEJ J2B 219 změna Bi
4 RUJ J2D 123 supluje Pe (Ša)
8. les., 7. les. Volno ředitele školy
6.8
3 FYZ 131 navíc Ro
3 ANJ J11 odpadá (Pc)
3 ANJ J12 odpadá (Šr)
3 ANJ J13 odpadá (Al)
3 ANJ J14 odpadá (Sy)
5 NEJ CJ21 225 změna Bi
6 ZSV odpadá (Ša)
7.8
1 LAT Lat 225 změna Ko
1 SM2 Mat odpadá (Um)
2 MAT 225 změna Ro
4 CEJ 217 navíc Sy
4 ANJ AjA odpadá (Šr)
4 ANJ AjB odpadá (Pc)
4 ANJ AjC odpadá (Pa)
4 ANJ AjD odpadá (Kz)
8. les. Volno ředitele školy
8.8
4. les., 7. les., 5. les., 1. les., 6. les., 3. les., 2. les., 9. les., 8. les. Volno ředitele školy
1.A
1 EVH HudV 127 změna Bi
1 EVV Vytv 131 změna Kz
2 EVH HudV 127 změna Bi
2 EVV Vytv 131 změna Kz
4 NEJ J2B 219 změna Bi
4 NEJ J2C 222 změna Ed
4 RUJ J2D 123 supluje Pe (Ša)
6 DEJ 123 změna Fl
8. les., 7. les. Volno ředitele školy
2.A
2 CEJ 217 změna To
3 DEJ 123 přesun << Mz z 6. hod
3 ANJ J11 odpadá (Pc)
3 ANJ J12 odpadá (Šr)
3 ANJ J13 odpadá (Al)
3 ANJ J14 odpadá (Sy)
4 ZSV 221 změna Mk
5 NEJ CJ21 225 změna Bi
6 DEJ přesun >> na 25.6. 3. hod
3.A
3. les., 1. les., 6. les., 2. les., 4. les., 7. les., 5. les., 8. les. exkurze, výlet
4.A
8. les., 4. les., 2. les., 6. les., 1. les., 5. les., 3. les., 7. les. Volno ředitele školy
Pedagogický dohled u třídy:
1.8
Hodina: 4. les., Učitel: Mazánek Petr
2.8
Hodina: 3. les., Učitel: Flanderková Lenka
3.8
Hodina: 2. les., Učitel: Němcová Jitka
4.8
Hodina: 1. les., Učitel: Umáčený Lukáš
3.A
Hodina: 1. - 8. les., Učitel: Moldaschlová Jana


ODEVZDÁVÁNÍ A ROZDÁVÁNÍ UČEBNIC - třídy nižšího gymnázia, učebny č. 211 a 210:
KVARTA - 1. hod. (Um + Le)
TERCIE - 2. hod. (Um + Nm)
SEKUNDA - 3. hod. (Um + Fl)
PRIMA - 4. hod. (Um + Mz)

VEŠKERÁ VÝUKA KONČÍ NEJPOZDĚJI VE 13:20 HODIN.

Středa 26.6.: SPORTOVNÍ DEN